logo


L2S Polska Sp. z o.o.
 ul. Przedmiejska 1A/5
87-800 Włocławek

Wyodrębniane lokale spełniają wymogi art. 2, ust 2 ustawy z dnia 24-06-94 r. o własności lokali.

Lokale te są wydzielone trwałymi ścianami. Spełniają też wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie wysokości pomieszczeń użytkowych (§72.1.).

Wysokość ich pomieszczeń w świetle stropów wynosi 3,30 m, a ich wysokość w świetle sufitów powieszanych to 3,10 m.
 
Omawiane lokale wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania i elektryczną oraz mają zapewnione oświetlenie światłem dziennym - okna. W lokalu 14 znajduje się instalacja wodno-kanalizacyjna oraz wydzielone pomieszczenia ustępów, pozostałe lokale korzystają z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych stanowiących część nieruchomości wspólnej.Przykładowe lokale przedstawiono na szkicach poniżej :


Lokal nr 9 - I piętro
sala sprzedaży 36,42
razem lokal 36,42

Lokal nr 10 - I piętro
sala sprzedaży 22,06
razem lokal 22,06

local9

local10


Lokal nr 11 - I piętro
sala sprzedaży 42,74
razem lokal 42,74


Lokal nr 13 - I piętro
sala sprzedaży 28,00
razem lokal 28,00

local11

local13


    Lokal nr 14
    - II piętro
    sala sprzedaży 303,81
    schowek ,2,93
    we 3,22
    we 2,71
    we 3,01
    razem lokal 315,68

     

local14

 


[O firmie] [Opis budynku] [Lokale] [Galeria] [Dojazd]